Umre Rehberi: Umre Nedir?

Umre Rehberi Soru Cevaplar yazımızda umreye dair tüm zihninize takılan soruların cevaplarını bulacaksınız. Umre, sözlük anlamı ile “ziyaret, ziyaret etmek” anlamlarına gelmektedir. İslam dininde hac mevsimi dışında kutsal topraklara yapılan ziyaretler umre olarak adlandırılmaktadır. Umre yapan kimseye “Mu’temir” denir. Umre ibadeti, Arafat günü ile Kurban Bayramı’nın dört günü haricinde yılın her vakti yapılabilen bir ibadettir. Umrenin Ramazan ayında yapılması mendubdur. Mendub kelime anlamı olarak; sevilen ve yapılması teşvik edilen iş anlamına gelmektir. Mendub bir işin dinen yapılması tavsiye edilmekle birlikte, yapılmaması durumunda bir sakıncası yoktur.

Umre Rehberi Soru Cevaplar

Umreye Nasıl Gidilir?

Türkiye’de umre hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve yetkili acenteler tarafından verilmektedir. Umreye gitmeye niyet ettikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığımıza veya yetkili seyahat acentelerinden birine başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Umre turlarımız hakkında bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için umre fiyatları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Umrenin Hükmü Nedir?

Umre ibadeti Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnettir. İmam-i Şafii’ye göre; ömürde bir defa yapılması gereken farz-ı ayndır. Farz-ı ayn; mükellef Müslüman’ın yerine getirmesi gereken veya kişinin bizzat yerine getirmesi gereken farz olarak kabul edilmektedir.  Hanbeli mezhebine göre ise umre ibadeti; hemen yapılması gereken bir farz olarak kabul edilmektedir.

Umre İbadeti İçin Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?

Umre yolculuklarına hazırlık iki yönlü yapılmalıdır. Bunlardan ilki manevi hazırlık, ikincisi ise maddi hazırlıktır. Manevi hazırlık noktasında; kişinin bu kutlu yolculuğa ruhen hazırlıklı olması çok önemlidir. Çünkü umre yolculuğu, sıradan bir seyahat değildir. Bu mukaddes yolculukta Yüce Allah’ın evim dediği Kabe’ye misafir olmak ve Hz. Peygamber’in [sallallahu aleyhi vesellem] huzuruna çıkmak vardır.

Hac ve umre yolculuklarının yorgunluğu fazla, meşakkati çoktur. Hiçbir ibadette bu kadar yorgunluk, meşakkat ve imtihan yoktur. Bu ibadetlerde nefisle mücadele esastır. Bundan sebep hac ve umre cihadın en faziletlisi olarak tarif edilmiştir.

Umreye niyetlenen mümin; mukaddes beldelerde sabrı, dünyevi istekleri terk etmeyi, edep ve ahlakta ise örnek bir Müslüman olmayı amaçlamalı, bu idrak ve anlayış çerçevesinde umre yolculuğuna çıkmalıdır.

Umre ibadeti için manevi hazırlık yapıldığı gibi, maddi hazırlık da yapılmalıdır. Umrecinin yanına yeterli miktarda elbise alması önemlidir. Özellikle Medine-i Münevvere’de akşam vakitleri serin olabildiğinden valizde birkaç parça uzun kollu giyecek de bulundurmak faydalı olacaktır.

Umre seyahatinin öncesinde iyice dinlenmek tavsiye edilmektedir. Önemli hastalıkları olan umreciler; ilaçları ve varsa raporlarını uçağın bagajına giden valizlere değil, uçağa alınabilen ve yanlarında taşıdıkları küçük çantalara koymaları gerekir.

Umrenin Fazileti

Kıyamete kadar Kâbe’yi ziyaret edenler, Hz. İbrahim’in [aleyhis selam] davetine “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk!” diye cevap verenlerdir. Bunlar, Cenab-ı Hakk’ın [celle celaluhu] sevdiği seçilmiş kullardır.

Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurur:

“Hacılar ve umre yapanlar, Allah’ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. O’ndan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, O’na dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.” [İbn Mace; İbn Hıbban; Beyhaki]

Hac veya umreye giden kişilerden dua almak ve dualarına kendisini de ortak etmesi için ricada bulunmak sünnettir. Nitekim umre yapmak için Peygamber Efendimiz’den [sallallahu aleyhi vesellem] izin isteyen Hz. Ömer’e [radiyallahu anh], Rasûl-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem]: “Kardeşçik! Duanda bana da yer ayırır mısın?” “Kardeşciğim! Bizi de duanda unutma!” buyurmuştur.

Bunun üzerine Hz. Ömer [radiyallahu anh] şöyle buyurmuştur:

“Bu öyle bir dua isteğiydi ki, karşılığında bana dünyalar verilseydi hiç bu kadar sevinmezdim.” [Ebu Davud, Tirmizi]

Harem-i Şerif’e gelen ziyaretçilere hürmet etmek, Yüce Mevla’ya hürmetin bir gereğidir. Çünkü Beytullah, Yüce Allah’ın evi, Beytullah’ı ziyarete gelenler de Cenab-ı Hakk’ın [celle celaluhu] misafirleridir.

Umre yolculuğu sırasında Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimizin [sallallahu aleyhi vesellem] mübarek kabri şerifleri de ziyaret edilmektedir. İbn Ömer [radiyallahu anhuma] rivayet ettiğine göre; Efendimizin [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle bir müjdesi vardır.

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي

“Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, hayatımdayken ziyaret etmiş gibidir.”

Umrenin Vakti Nedir? Ne Zaman Yapılmalıdır?

Umre ibadeti hac günleri haricinde yılın her vakti yapılabilen bir ibadettir. Arafat günü ile Kurban Bayramı’nın dördüncü gününe kadar olan süre hac günleri olarak kabul edilmektedir. Yıl içerisinde umre ibadeti çoğunlukla Eylül ayında başlamakta Şevval umresi ile son bulmaktadır. Umre sezonu içinde en sakin dönemler Ekim – Kasım ayları, en yoğun dönem ise Ramazan dönemidir. Ramazan umresi, en faziletli umre olarak kabul edilmektedir.

Umre Nasıl Yapılır?

Mikat sınırları öncesinde ihrama girilir. Tekbir, tehlil, telbiye ve salavat-ı şerif eşliğinde Kabe-i Muazzama’ya varılır. Kabe’nin etrafında yapılan tavafın ardından, tavaf namazı kılınır ve Safa – Merve tepeleri arasında say yapılır. Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Umre Rehberi Soru Cevaplar

Umre ve Hac Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hac ve umre arasındaki en belirgin fark yapıldıkları zamanla ilgilidir. Umre; hac günleri dışında yılın her vakti yapılabilen bir ibadettir, hac ise yılın yalnızca belirli günlerinde yapılabilmektedir. Umre ziyareti Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır. Hac ibadeti ise İslam’ın 5 şartından biri olup gücü yeten her Müslüman’a farzdır.

Umrenin Farzları ve Vacipleri Nelerdir?

İslam dinindeki her ibadette olduğu gibi umre ziyaretlerinde de dikkat edilmesi gereken farz ve vacipler bulunmaktadır. Umre ibadetinin farzları; ihrama girmek ve tavaf yapmaktır. Bunlardan ihram şart, tavaf ibadeti ise rükündür. Say yapmak ve tıraş olmak ise umrenin vacipleridir.

Umre İbadetinin Bir Farzı Olarak İhrama Girmek

Umre ibadeti ihrama girilerek yapılan bir ibadettir. İhrama girmek; yalnızca süslü elbiselerimizi terk ederek kefeni andıran “izar” ve “rida” adılı iki beyaz bez parçasına bürünmek değil, aynı zamanda dünyevi arzu ve isteklerden vazgeçmek, yönümüzü ruh ve beden bütünlüğü içerisinde Rıza-i İlahi’ye çevirmek demektir.

İhrama örtüsü makam ve mevkiden soyunmanın simgesidir. İhrama giren kişi süslü elbiselerinden kendisini uzaklaştırdığı gibi, kendisini dünyevi hırs ve arzularından da uzaklaştırmalıdır.

İhram kelime anlamıyla “haram kılmak” demektir. Yani normal zamanlarda yasaklı olmayan birtakım davranış ve eylemler de ihramlıyken kişiye yasaktır. İhrama girmek kadın ve erkekler için biçem olarak farklılık göstermektedir. Erkekler, iç çamaşırları da dahil olmak üzere tıpkı kefene bürünür gibi ihram örtüsüne bürünürler. Ancak kadınların kendi elbiseleri ihram örtüsü olarak kabul edilmektedir.

İhrama girmek için öncelikle abdest alınır. Mümkünse daha faziletli olması bakımından gusl etmek gerekir. Abdestini alan kişi iki rekat ihram namazı kılar ve niyet eder.

Niyet şu şekilde olur: “Allah’ım ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır, benden kabul eyle.”

Niyet ettikten sonra: “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike Leke Lebbeyk. İnnel Hamde Ven Nimete Leke Vel Mülk. La şerike Lek” diyerek telbiye getirir.

Telbiyenin manası şu şekildedir: “Buyur Allah’ım buyur. Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd ve nimet sana aittir. Mülkün sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Umre Rehberi Soru Cevaplar

İhram namazının hükmü nedir?

İhrama giren kişinin iki rekât ihram namazı kılması sünnettir. Şayet kerâhet vakti ise ihram namazı kılınmamalıdır. Mîkât mahallinde unutularak kılınmaması hâlinde Mekke’ye geldikten sonra da kılınabilir. Ancak maddi bir ceza gerekmez. İçinde bulunulan vaktin namazını kılmak da bu iki rekât namazın yerine geçer. Bu namazın ilk rekâtında Fâtiha’dan sonra “Kâfirûn”, ikinci rekâtında ise “İhlas” sûrelerinin okunması faziletlidir.

İhramsız olarak Mekke’ye girmenin hükmü nedir?

Hanefî mezhebine göre ne maksatla olursa olsun, Şâfiî mezhebine göre ise hac veya umre yapmak amacıyla Harem bölgesine girmek isteyen kişinin, mîkâttan ihramlı geçmesi gerekir. Hac veya umreye giderken sebebi ne olursa olsun ihrama girmeksizin mîkât sınırından geçen kişi, henüz hac menâsikinden birine başlamadan önce geri dönüp âfâkîler için olan bir mîkât mahallinden ihrama girerek tekrar içeri girerse bir ceza gerekmez. Geri dönmezse, Hanefî’lere göre bulunduğu yerden ihrama girer ve bir koyun veya keçi kurban eder. Buna ceza hedyi denir. Bu tür kurbanlar Harem sınırları içinde kesilmek kaydıyla kurban bayramı günlerinde kesilebileceği gibi diğer günlerde de kesilebilir.

İhramlı kişinin giymesi gereken terlik nasıl olmalıdır? Bu kimse ökçesi kemerli terlik giyebilir mi?

İhramlı iken topukların ve aşık kemiklerinin açık olması, ayakların üst kısmının da tam örtülmemesi gerekir. Bunun için kişi ayakların üzerini tam kapatmayan ve arkası açık olan terlik ve benzeri bir şey giyer. Ökçesi kemerli yani arkası kayışlı terlik de giyebilir. Bunları giyme imkânı olduğu hâlde normal ayakkabı giyen kişi ihram yasağı işlemiş olur. Cezası da giyme süresine göre değişir.

İhramlı kimsenin dikilmiş elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda ne yapması gerekir?

İhramlı kimsenin bir gündüz veya bir gece süresince dikilmiş elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda dem yani küçükbaş hayvan kurban etmesi gerekir. Giyim süresi bir gündüz veya bir geceden az olursa fitre miktarı bir sadaka verir. Şâfiî, mezhebine göre elbi se giyen kişi, süresine bakılmaksızın dem, üç gün oruç ve altı fakire sadaka vermekten birisini seçmekte muhayyerdir. Cezanın gerekmesi için bir günün veya gecenin geçmesi şart değildir.

İhramlıyken başa takılan şemsiye kullanmak caiz midir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), ihramlı erkeğin başını örtecek şeyler kullanmasını yasaklamıştır. Fakihler söz konusu yasağın, mutat olarak başa giyilen takke, sarık vb. başı örten ve elle tutmaya gerek kalmadan kendiliğinden baş üzerinde duran türden örtüler hakkında geçerli olduğunu söylemişlerdir. Bunun yanında güneşten korunmak için çadır, şemsiye vb. türden başa temas etmeyen ve doğrudan başı örtme işlevi görmeyen vasıtaları kullanmanın caiz olduğunu da ifade etmişlerdir. Başa takılan şemsiye her ne kadar “şemsiye” olarak isimlendirilse de bir şekilde başa bağlanmakta ve bu itibarla başa giyilen takke veya sarık izlenimi uyandırmaktadır. Bu nedenle söz konusu “şemsiye”lerin kullanılması ihram yasakları açısından sakınca teşkil etmektedir.

Bir kadın, âdetli veya lohusa olduğu için ihrama girmeden mîkâtı geçip Mekke’ye girerse ne yapmalıdır?

Hanefî mezhebine göre ne maksatla olursa olsun, Şâfiî mezhebine göre ise hac veya umre yapmak amacıyla Harem bölgesine girmek isteyen kişinin, mîkât yerinden ihramlı geçmesi gerekir. Hac veya umreye giderken sebebi ne olursa olsun ihrama girmeksizin mîkât sınırından geçen kişi, henüz hac menâsikinden birine başlamadan önce geri dönüp âfâkîler için olan bir mîkât mahallinden ihrama girerek tekrar içeri girerse bir ceza gerekmez. Geri dönmezse, bulunduğu yerden ihrama girer ve bu davranışı sebebiyle bir koyun veya keçi kurban eder. Âdetli veya lohusa olmak, ihrama girmeye engel değildir. Dolayısıyla bu halde olan bir kadının mîkât sınırlarını geçmeden, ihram namazı kılmaksızın niyet ve telbiye getirmek suretiyle ihrama girmesi gerekir. Âdetli bir kadın, tavaf dışındaki bütün hac menâsikinde diğer hacıların bağlı olduğu hükümlere tâbidir.

İhrama girdikten sonra hasta olduğu için tavaf ve sa’y yapmadan bir gün süreyle elbise giymiş olan kişinin ne yapması gerekir?

Hasta olduğu için elbise giyen ihramlı kişi, iyileşir iyileşmez tekrar ihram örtülerine bürünerek tavaf ve sa’yini yapar. Elbiseli olarak geçirdiği süre, bir gündüz veya bir gecelik (yaklaşık 12 saat veya daha çok) bir zamanı kapsıyorsa, ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. Bir gündüz veya bir geceden daha az süre ise bu durumda bir gün oruç tutma veya bir sadaka verme arasında muhayyerdir. Bu kişi arzu ederse bir küçükbaş hayvan da kesebilir.

Rahatsızlığı olan ihramlı kişi, hasta bezi kullanabilir mi?

Mazereti olan ihramlının hasta bezi kullanması caizdir. Ancak hasta bezi, iç çamaşırı gibi olduğundan ceza gerektirir. Bu durumdaki kişi, giyim süresi bir gündüz veya bir geceyi aşarsa muhayyerlik haklarından yararlanıp; dem, üç gün oruç tutma veya altı fakire bir fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih ederek kefâret öder. Bu süreyi aşmaması durumunda ise bir fitre miktarı sadaka vermesi yeterli olur.

İhramlı iken varis çorabı ve korse giyilebilir mi?

Mazereti olan ihramlının varis çorabı giymesi caizdir. Şayet varis çorabı normal bir çorap gibi ayağın tümünü ve bacağın bir kısmını kapatıyorsa, giysi olarak değerlendirileceğinden ceza gerektirir. Çünkü mazeretli olmak bu çorabı giymeyi mübah kılmakla birlikte kefâret yükümlülüğünü düşürmez. Bu durumdaki kişi, giyim süresi bir gündüz veya bir geceyi aşarsa muhayyerlik haklarından yararlanıp; dem, üç gün oruç tutma veya altı fakire bir fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih ederek kefâret öder. Bu süreyi aşmaması durumunda ise bir fitre miktarı sadaka vermesi yeterli olur. Şayet tam bir çorap gibi olmayıp ayağın yarısından daha azını ve bacağın bir kısmını örtüyorsa bu durumda sargı hükmünde olacağından herhangi bir ceza gerektirmez. Çünkü ihramlı bir kimsenin baş ve yüzü dışındaki bir yere sardığı sargı veya bez, giysi kapsamında değerlendirilmez.

Mazereti olan ihramlının korse takması caizdir. Korse bir atlet gibi olup o şekilde giyiliyorsa giysi olarak değerlendirileceğinden ceza gerektirir. Çünkü mazeretli olmak bunu giymeyi mübah kılmakla birlikte kefâret yükümlülüğünü düşürmez. Bu durumdaki kişi, giyim süresi bir gündüz veya bir geceyi aşarsa muhayyerlik haklarından yararlanıp; dem, üç gün oruç tutma veya altı fakire bir fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih ederek kefâret öder. Bu süreyi aşmaması durumunda ise bir fitre miktarı sadaka vermesi yeterli olur. Şayet tam bir atlet gibi olmayıp bel kısmına veya başka bir yere takılıyorsa bu durumda sargı hükmünde olacağından herhangi bir ceza gerektirmez. Çünkü ihramlı bir kimsenin baş ve yüzü dışındaki bir yere sardığı sargı veya bez, giysi kapsamında değerlendirilmez.

Umre ihramına girdiği hâlde, henüz tavaf ve sa’y yapmadan mazeretsiz olarak bir gündüz veya gece süresince elbise giyen kişinin ne yapması gerekir?

Bu durumdaki kişinin, öncelikle elbisesini çıkartıp ihram örtülerine bürünerek tavaf ve sa’yini yapması gerekir. Ancak ihramlı iken bir gündüz veya gece süresince elbise giymiş olduğu için ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şâfiî mezhebine göre ise cezanın gerekmesi için bir günün veya gecenin geçmesi gerekmeyip ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.

İhramdan çıkma aşamasına geldiği hâlde saç tıraşı olmadan elbise giyen kişiye ne gerekir?

İhramlı kimse banyo yaparken ve çamaşır yıkarken sabun veya deterjan kullanabilir mi?

İhramdan çıkmak için saç tıraşı olmak gerekir. İhramdan çıkma aşamasına geldiği hâlde tıraş olmadan elbise giyen kişi ihram yasağı işlemiş olur. Eğer elbise giymesi bir gündüz veya bir gece devam etmişse dem (koyun veya keçi kesmek); giyim süresi bir gün veya bir geceden az olursa bir fitre miktarı sadaka vermek gerekir. Şâfiî mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem, üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.

İhramlının saç kremi vb. şeyleri kullanmasının hükmü nedir?

İhramlı kimsenin ihramlı bulunduğu sürece koku kullanması caiz değildir. Bu kimsenin bir uzvuna tamamen veya bir uzvu miktarı olacak şekilde değişik yerlerine kokulu bir şey sürmesi durumunda dem (koyun veya keçi kesmek); bir uzuvdan daha az kısmına bunu uygulaması hâlinde ise bir fitre miktarı sadaka vermesi gerekir. Kokulu sabun veya ıslak mendil gibi imalatında esans kullanılan temizlik malzemeleri, koku sürünmekten ziyade temizlik amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle kokusuz temizlik malzemeleri kullanılması tavsiye edilmekle birlikte söz konusu maddelerin ihramlı iken kullanılması herhangi bir cezayı gerektirmez.

Hac için ihrama girdikten sonra hac menâsikinden hiçbirini yapmadan saç tıraşı olan kimsenin ne yapması gerekir?

İhramlı iken sakalın tamamını veya en az dörtte birini tıraş etmek, dem; daha azını tıraş etmek bir fitre miktarı sadaka gerektirir. Şâfiî mezhebine göre ise muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.

İhramlı iken sakal tıraşı olan kişinin ne yapması gerekir?

Önce saç tıraşı olup ardından ziyaret tavafı yapmak sünnettir. Bu sıraya uyulmaması halinde sünnet terkedilmiş olur ancak bir ceza gerekmez.

Umre için ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan sonra saç tıraşı olmayı unutan kişinin, hatırladığında hemen tıraş olması gerekir. Şayet bu süre içerisinde ihlal ettiği ihram yasakları varsa, ihlal edilen yasağın durumuna göre cezasını öder.

Umrenin tavaf ve sa’yini yapıp saç tıraşı olmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

İhramlı iken kasık ya da koltuk altlarındaki kılları temizleyen kişiye ne gerekir?

Koltuk altlarından en az birini ya da kasıklardaki kılların tamamını temizleyen kişiye ceza olarak dem (bir koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şâfiî mezhebine göre ise böyle bir kişi muhayyerlik haklarından yararlanıp; dem, üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.

İhramdan çıkacak duruma gelen bir kimseyi ihramlı olan bir kişi saç tıraşı edebilir mi?

Hac veya umrede ihramdan çıkacak duruma gelen bir kimse kendisi saç tıraşı olup ihramdan çıkmadan, ihramdan çıkma aşamasına gelmiş birisini ya da ihramsız başka birisini tıraş edebilir ve bundan dolayı bir ceza gerekmez.

İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir?

İhramlı kişinin tırnaklarını kesmesi yasaktır. Şayet tırnağını keserse, ceza gerekir; cezası ise kestiği miktara göre değişir. Şöyle ki; bir defada (aynı anda ve aynı yerde) bütün tırnakları veya bir elin yahut bir ayağın tırnaklarının tamamını kesme durumunda bir dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Bir elin veya ayağın tırnaklarının tamamı kesilmeyip bir kısmı kesilirse, kesilen her bir tırnak için sadaka verilir. El ve ayaklardan her birinin tırnaklarının tamamı, ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda kesilirse, her biri için ayrı ceza gerekir. Eğer verilmesi gereken sadaka toplamı, bir koyun veya keçi bedelini aşarsa, her tırnak için bir sadaka yerine, istenirse tamamı için bir dem kesilebilir. Kendiliğinden kopan veya kırılan tırnakların koparılması ya da kesilip atılması ise cezayı gerektirmez.

İhramdan çıkma vakti geldiğinde sakal tıraşı ile ihramdan çıkılır mı?

İhramdan çıkmak için saç tıraşı olmak gerekir. Bunu yapmadan önce sakalın tıraş edilmesiyle kişi ihramdan çıkmış olmaz; sakalın tamamının veya en az dörtte birinin tıraş edil mesi hâlinde dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şâfiî mezhebine göre ise böyle bir kimse muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem, üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.

İhramlının tıraş olması veya vücudundaki kılları koparmasının hükmü nedir?

İhramlının tıraş olması veya vücudundaki kılları koparması yasaktır. Şayet tıraş olur veya vücudundan kılları koparırsa; tıraş ettiği ya da kopardığı miktara göre ceza öder. Ancak kendiliğinden kopup düşen saç veya kıllar için bir şey gerekmez.

Bir umre tamamlanmadan ikinci bir umre için ihrama girmenin hükmü nedir ve bu kişiye ne gerekir?

Bir umre tamamlanmadan ikinci bir umre için ihrama girmek mekruhtur. Bu takdirde şu durumlar söz konusu olur: Bu kimse henüz ilk umresinin sa’yini yapmadan önce ikinci bir umre için ihrama girerse ikinci umresini iptal ederek öncelikle ilk umresinin sa’yini yapıp tıraş olarak ihramdan çıkar. Daha sonra ise iptal ettiği umreyi kaza eder. İkinci umreyi iptal ettiği için dem gerekir. İlk umresinin tavafını ve sa’yini yaptıktan sonra henüz tıraş olmadan önce ikinci bir umre için ihrama girerse; bu durumda ikinci umresini de tamamlaması gerekir. Ancak iki umreyi birleştirdiği için dem gerekir. İkinci umreyi tamamlamadan önce tıraş olmuşsa bu durumda biri ihram yasağını çiğnediği, diğeri de iki umreyi birleştirdiği için iki dem icap eder.

Ergenlik çağına girmemiş çocuğun hac cinayetleri için fidye vermesi gerekir mi? Temettu ve Kıran hedyinden sorumlu olur mu?

Ergenlik çağına girmemiş çocuğu ile hac veya umre yapan veli, çocuğunun ihram yasaklarını işlememesi için hassasiyet göstermelidir. Buna rağmen çocuk ihram yasaklarından birini çiğnerse fidyenin gerekli olup olmaması fakihler arasında tartışılmıştır. Hanefî fakihlerine göre ergen olmayan çocuğun kasıtlı veya kasıtsız işlediği yasaklar fidyeyi gerektirmez. Şâfiî fakihlerine göre ise mümeyyiz çocuk bilerek bir ihram yasağı işlemişse velisinin onun adına fidye ödemesi gerekir. Unutarak veya hata ile işlenen yasaklar sebebiyle fidye gerekmez. Temettu ve kıran haccı sebebiyle kesilen şükür hedyinin vacip olması için kişinin akıllı ve ergen olması gerekir. Bu nedenle velisi ile birlikte temettu veya kıran haccı yapan çocuk için hedy kesilmesi gerekmez. Umre ile ilgili tüm güncel yazılarımızı linkten inceleybilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login

Please do not hesitate contact us!

📍 Address

Taksim 360 – Çukur Mah. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:24 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Phone

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Headquarters

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

📍 Adres

Taksim 360 – Çukur M. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:30 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Telefon

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Merkez Ofis

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?