Şartlar ve Koşullar
Giriş

Bu Rezervasyon Koşulları, Taksim 360 – Çukur M. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı: 30 Beyoğlu 34421 – İstanbul (“Salam Booking”) adresinde kayıtlı olan Salam Booking için geçerlidir.
Bu Rezervasyon Koşulları’nda “siz” ve “sizin” ifadeleri, rezervasyonun ilk adı geçen kişisini ve adına rezervasyon yapılan tüm kişileri veya rezervasyonun aktarıldığı herhangi başka bir kişiyi de içermektedir.
Size olan yükümlülüklerimiz, sizin için düzenlemeleri paket halinde sunup sunmadığımıza veya başka bir seyahat sağlayıcısı adına acenta olarak hareket edip etmediğimize bağlı olarak değişecektir. Bu Rezervasyon Koşullarındaki paketlere ilişkin başvurular, bizim organizatör olduğumuz paketler için geçerlidir ve başka bir seyahat sağlayıcısı adına size düzenlemeleri satarsak, sözleşme o sağlayıcı ile olacak ve biz yalnızca bu Rezervasyon Koşullarının 12(A)(ii) bölümüne uygun olarak size karşı sorumluluk taşıyacağız.

Bilgilerin Doğruluğu

Bu rezervasyon koşulları, Salam Booking’in Taksim 360 – Çukur M. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı: 30 Beyoğlu 34421 – Istanbul (“Salam Booking”) adresinde bulunan kayıtlı ofisi için geçerlidir.
Bu Rezervasyon Koşulları’nda ‘siz” ve “sizin” ifadeleri, rezervasyonun ilk adı geçen kişiyi ve rezervasyonun yapıldığı veya rezervasyonun devredildiği herhangi bir başka kişiyi veya rezervasyonun aktarıldığı herhangi bir başka kişiyi içerir.
Size olan yükümlülüklerimiz, sizin için düzenlemeleri paketleyip paketlememize veya başka bir seyahat sağlayıcısı adına acenta olarak hareket etmemize bağlı olarak değişecektir. Bu Rezervasyon Koşulları’ndaki paketlere yapılan atıflar, bizim düzenleyici olduğumuz paketler için geçerlidir ve başka bir seyahat sağlayıcısı adına size düzenlemeler satarsak, sözleşme o tedarikçiyle olur ve sadece bu Rezervasyon Koşullarının 12(A)(ii) bölümüne uygun olarak size karşı sorumluluğumuz olur.
Size düzenlemelerinizin temel özellikleri hakkında bilgi verilecektir, bu bilgiler ve bu koşullar, Gizlilik Bildirimimiz ve rezervasyonunuzu onaylamadan önce dikkatinize sunduğumuz diğer yazılı bilgiler, sizinle aramızdaki sözleşmenin temelini oluşturur. Lütfen bunları dikkatlice okuyun, çünkü bizim karşılıklı haklarımızı ve yükümlülüklerimizi belirler. Bir rezervasyon yaparak, bunların hepsine bağlı olmayı kabul edersiniz. Anlaşmamızın temel şartları aşağıdaki gibidir.

Rezervasyon Koşulları

Ana Şartlar:
Belirli durumlarda, onaylanmış düzenlemelerinizi değiştirebilirsiniz. Bu değişiklikleri işleme koymak için bir ücret alacağız;
Onaylanmış düzenlemelerinizi değiştirebilir veya iptal edebiliriz, ancak bunu yaparsak uygun alternatifler sunarız ve belirli durumlarda size tazminat öderiz; Onaylanmış düzenlemelerinizin ihmalkar bir şekilde gerçekleştirilmemesinden sorumluyuz, ancak bunun bazı sınırları ve istisnaları vardır.

Grup Lideri:

Tüm rezervasyonlar için, grup lideri en az 18 yaşında olmalı ve rezervasyonda adı geçen tüm kişiler adına bu Rezervasyon Koşulları temelinde rezervasyon yapma yetkisine sahip olmalıdır. Rezervasyonu yaparken, grup lideri bu yetkiye sahip olduğunu ve tüm grup üyelerinin bu Rezervasyon Koşulları’na bağlı olmayı kabul ettiğini onaylar. Grup lideri, bize yapılması gereken tüm ödemelerden sorumludur. Talep ettiğiniz düzenlemelerin tüm bileşenlerinin uygun olması ve tüm ilgili ödemelerin tarafımıza ulaşması durumunda, anlaşmamız doğrudan size veya tarafımız adına yetkilendirdiğimiz herhangi bir acenteye doğrudan bir onay gönderdiğimizde bağlayıcı hale gelir. Lütfen onayda (veya diğer herhangi bir belgede) yer alan tüm detayları hemen alır almaz kontrol edin. Düzenlemelerinize daha sonra değişiklik yapmak mümkün olmayabilir, bu yüzden belgelerdeki herhangi bir yanlışlığı mümkün olan en kısa sürede bize bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, haklarınızı ve seyahat etme yeteneğinizi etkileyebilir. Düzenlemenizi oluşturan hizmet sağlayıcıları, kendi koşullarına göre bu hizmetleri sunarlar ve bu koşullar da anlaşmanızın bir parçasını oluşturur. Bu koşulların bazıları, genellikle geçerli Uluslararası Sözleşmelere uygun olarak, tedarikçinin size olan sorumluluğunu sınırlayabilir veya ortadan kaldırabilir. İlgili koşulların ilgili bölümlerinin bir kopyası, tarafımızdan veya ilgili tedarikçiden talep üzerine temin edilebilir.

Çevrimiçi Rezervasyonlar:

Web sitemizde tatil düzenlemelerini rezerve etmek için tıkladığınızda ve kişisel ve ödeme bilgilerinizi girdiğinizde, seçtiğiniz düzenlemeleri satın almak için bize bir teklifte bulunuyorsunuz, eğer mevcutsa. Bu teklifi aldığımızda, ilgili düzenlemelerin tedarikçisiyle iletişime geçeceğiz. Her bir tedarikçi, seçtiğiniz düzenlemelerin hālā belirtilen fiyatta mevcut olup olmadığını kontrol etmek için kısa bir süre gerektirecektir. Bu aşamada sizden herhangi bir ödeme almayacağız. Seçtiğiniz düzenlemeleri satın almak için bize bir teklifte bulunduğunuzda ve talep ettiğiniz düzenlemeler belirtilen fiyatta mevcut ise, ödeme bu aşamada alınacak ve rezervasyonunuz bir onay faturası düzenlenerek doğrulanacaktır. Düzenlemeler mevcut olmasına rağmen belirtilen fiyatta değilse, sizi telefonla veya e-posta yoluyla arayarak düzenlemeleri revize fiyatta satın alma seçeneği sunacağız. Rezervasyonunuz bir onay faturasının düzenlenmesiyle doğrulanacaktır.

Ödeme:

Düzenlemeleriniz için ödemeleri, tarafımızdan verilen talimatlara uygun olarak yapmanız gerekmektedir. Eğer tam ve zamanında hiçbir ödeme almadığımız durumda, rezervasyonunuzu tarafınızdan iptal edilmiş kabul edebilme hakkını saklı tutarız. Bu durumda, aşağıdaki 7. maddeye belirtilen iptal ücretleri ödenecektir.

Sigorta:

Anlaşmamızın bir koşulu olarak, düzenlemeleriniz için yeterli seyahat sigortasına sahip olmanız gerekmektedir. Bu sigorta en azından rezervasyonunuzun iptali, tibbi sorunlar ve kaza veya hastalık durumunda repatriasyon gibi kayıplarınızı kapsamalıdır. Düzenlemelerinizi kapsayacak uygun bir poliçe hakkında bilgi talep üzerine temin edilebilir. Yeterli sigorta kapsamı olmadan seyahat etmeyi tercih ederseniz, sigorta kapsamı olabilecek herhangi bir kaybınızdan dolayı sorumlu olmayacağız.

Özel talepler:

Düzenlemelerinizle ilgili özel taleplerinizi rezervasyon yaparken bize bildirmeniz gerekmektedir. Makul özel taleplerinizi karşılamaya veya düzenlemelerinizi ayarlamaya çalışacağız, ancak bunların yerine getirilmesini garanti edemeyiz. Eğer özel bir talep veya gereksinimi belirli bir şekilde onaylayabiliyorsak, bunu onayımızda belirteceğiz, ancak yazılı olarak onaylanmamış talepler veya gereksinimlerimizde yerine getirilemezse, bu durum bizim sözleşme ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

Engellilik ve tıbbi sorunlar:

Sattığımız düzenlemelerin birçoğu genellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler için uygundur, ancak siz veya grubunuzdaki herhangi bir kişi, seçtiğiniz düzenlemeleri etkileyebilecek herhangi bir tibbi sorun veya engellilik durumuna sahipse, onayımızı vermeden önce bize tam detayları sağlayın. İhtiyaçlarınızı dikkate alarak, yalnızca belirli olarak talep ettiğiniz takdirde seyahatin veya tatilin uygunluğu konusunda size kesin bilgi sağlayacağız. Makul bir şekilde, ihtiyaçlarınızı uygun bir şekilde karşılayamazsak, rezervasyonunuzu onaylamayacağız ve/veya rezervasyon yaparken bize tam detayları vermediyseniz, bu detayları öğrendiğimizde rezervasyonunuzu sizin tarafınızdan iptal edilmiş kabul edeceğiz.

Ödediğiniz fiyat:

Satılmamış tatil düzenlemelerinin fiyatını istediğimiz zaman değiştirme ve onaylanmış düzenlemelerin fiyatındaki hataları düzeltme hakkımızı saklı tutarız. Onaylanmış düzenlemelerinizin fiyatı, yalnızca aşağıdaki değişikliklerin doğrudan sonucu olarak meydana gelen değişikliklere tabidir:
a. Yakıt veya diğer enerji kaynaklarının maliyetinden kaynaklanan yolcu taşıma fiyati; veya
b. Paketin sunumunda doğrudan yer almayan üçüncü taraflar tarafından uygulanan vergiler veya ücretlerin düzeyi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, turist vergileri, havaalanlarında veya limanlarda iniş, biniş veya çıkış ücretleri. Fiyat farkları, yukarıdaki faktörlerden kaynaklanan maliyet farkını uygulayarak hesaplanır. Fiyatlar yükselme veya düşme eğiliminde olabilir ve sizin ayrılmanızdan en az 20 gün önce değişiklik hakkında sizi bilgilendirerek değişikliği açıklayan bir hesaplama göndererek sizi bilgilendireceğiz.

Eğer düzenlemeleriniz bir paket ise ve bu, düzenlemelerinizin fiyatının (%8’lik artışa dahil olmamak üzere, sigorta primleri, değişiklik ücretleri ve/veya ek hizmetler hariç) %8’lik bir artıştan fazlasını ödemeniz gerektiği anlamına geliyorsa, size 8. maddeye göre seçenekler sunacağız. Paketlerle ilgili olarak, düzenlemelerinizin fiyatının %2’sine denk gelen herhangi bir artışı biz karşılayacağız ve size herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır. Bu, sigorta primlerini ve herhangi bir değişiklik ücretini kapsamamaktadır.

Yukarıdaki Şartlar ve Koşullar faktörlerden kaynaklanan bir fiyat düşüşü durumunda, yansıtıcı bir iade yapacağız, ancak size ödenmesi gereken tutardan idari masraflarımızı düşeceğiz ve bu, iade edilmesi gereken tutarın değerini azaltabilir.

Ayrıca, seyahat düzenlemelerinin her zaman yerel para birimiyle satın alınmadığını ve bazı görünen değişikliklerin, sözleşme tarafından koruma altına alınması