Hac ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Hac Nedir?

slam’ın temel ilkelerinden biri olan Hac, sağlık ve finansal durumu elverişli olan Müslümanlar için ömür boyu bir kez farz kılınmıştır. Ancak insanın ömründe yalnızca bir defa farz olması, birden defadan fazla hac yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Maddi durumun ölçüsü konusunda bazı ihtilaflar olabilir, ancak genellikle bu, bir kişinin nisap miktarına ulaşan mal varlığına sahip olması, Hac’a gitmek ve dönmek için yeterli finansal kaynağa sahip olması ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlamış olması gerektiği anlamına gelir.

Nisap Miktarı Hesaplama

Nisap miktarını hesaplamak için Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesini kullanabilirsiniz

Hac ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Hac Çeşitleri

Üç türlü hac vardır: 

1- İfrad hac: Bu haccı yapana müfrid hacı denir. İhrama girerken, yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke’de oturanlar, yalnız müfrid hacı olur. 

2- Kıran hac: Bu haccı yapana karin hacı denir. Hacla umreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce umre için tavaf ve sa’y edip, sonra ihramını çıkarmadan ve tıraş olmadan, hac günlerinde hac için, tekrar tavaf ve sa’y yapar. 

3- Temettü hac: Bu haccı yapana mütemetti hacı denir. Hac aylarında, yani Şevval, Zilkade, Zilhiccenin ilk on gününde umre yapmak için ihrama girip, umre için tavaf ve sa’y yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek, o sene, Terviye gününde veya daha önce, hac için ihrama girerek müfrid hacı gibi hac yapar. Yalnız, tavaf-ı ziyaretten sonra da sa’y yapar. Karin ve mütemetti hacıların şükür kurbanı kesmeleri vacibdir. Temettü veya kıran haccı yapanlardan, kurbanlık hayvan bulunmaması veya alınamaması sebebiyle, kurban kesme imkânı olmayanlar, üç gün hac esnasında, yedi gün hacdan sonra olmak üzere on gün oruç tutarlar. İlk üç günün, ihrama girdikten sonra, hac ayları içinde ve kurban bayramının ilk gününden önce Mekke’de tutulmuş olması zorunludur. Kurban kesme imkânı elde edilebileceği ümidiyle, bu üç günlük orucun son vaktine kadar geciktirilmesi yani Arefe günü tamamlanmak üzere 7, 8 ve 9 Zilhicce günlerinde tutulması efdaldir. Temettü haccında bu oruç henüz hac için ihrama girilmeden, umre ihramından sonra da tutulabilir.

Hac ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Hac ve Umre Farkı

HAC

 • Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Arapça’ da ”gitmek, yönelmek veya yüceltilen birini ziyaret etmek” anlamlarına gelen Hac, İslamin beş temel şartından biridir.
 • Hac ayları: Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac aylarından önce: Hac için ihrama girilemez. Eğer ihrama girilirse bu ihram Hac için geçerli kabul edilmez. Bu da Hac yolculuğunda vaktin önemine işaret eder.
 • Hac ibadeti sırasında Umreden farklı olarak: ”ihrama Hac niyetiyle girme, Kurban Bayramı arefesinde Arafat’ta vakfeye durma, Mina’ da şeytan taşlama ve ziyaret tavafı yapma” gibi birtakım farz ve vacipler bulunmaktadır.
 • Hac ibadetindeki farz ve vacipler: Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerinde bazı değişiklikler göstermekle birlikte, ayrıntılı bilgilere güvenilir Hac ve Umre ilmihallerinden veya https://portal.salambooking.com/tr/umre-hakkinda-her-sey/ adresinden ulaşabilirsiniz.

UMRE

 • Umre ”ziyaret etmek anlamına gelir ve Hac günleri  haricinde yılın her vakti yapılabilen bir ibadettir.
 •  Ömürde en az bir kere Umre yapmak Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır.
 • Umre ibadeti için öncelikle mikat sınırlarından önce ihrama girilmelidir. Ardından telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerif getirilerek Mekke-i Mükerreme’deki Harem-i Şerif’e gidilir. Kabe-i Muazzama’nın etrafında yapılan tavafın ardından Safa ve Merve tepeleri arasında say yapılır. Sonra tıraş olunup ihramdan çıkılarak umre ibadeti tamamlanmış olur.
 • Umre seyahati sırasında hem Mekke-i Mükerreme’deki hem de Medine-i Münevvere’deki mukaddes mekanlar umreciler tarafından ziyaret edilir. Kutsal topraklardaki umreciler vakitlerinin büyük bölümünü ibadetle geçirir.

İhram Nedir?

İhram, hem hac hem de umre ibadetlerinin geçerliliği için gereken temel koşuldur. Hac ve umre, ihrama girmeden gerçekleştirilemez.

İhram, hac veya umre yapma niyetiyle, serbest olduğu zaman içinde kendisine helal olan bazı şeyleri haram kılmak anlamına gelir.

İhramın şartı, hac veya umre niyetinde bulunup telbiye getirmektir. Bu iki eylem bir arada gerçekleştirilmelidir.

Hac ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Tavaf Nedir?

Tavaf, kelime anlamıyla bir nesnenin çevresinde dolaşmayı ifade eder. Dinî terimde ise, Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmeyi ifade eder. Kâbe’nin çevresindeki her bir döneme “şavt” denir. Yedi şavt bir tavafı oluşturur.

Tavafın Vacibleri Nelerdir?

 • Tavafa Hacer-i Esved’den başlamak.
 • Tavafı Kâbe’yi sol tarafına alıp rükn-ü Irakî yönüne doğru ilerlemek.
 • Eğer özürlü değilse tavafı yürüyerek gerçekleştirmek.
 • Tavafı, Kâbe etrafındaki duvarın dışındaki Hatîm bölgesinden yapmak.
 • Tavaf sırasında abdestli olmak.
 • Tavafın tamamlandıktan sonra iki rek’at namaz kılmak.

Tavafın farzlarından herhangi birini terk etmek, bir cezayı gerektirir. Eğer farzlar ihmal edilirse, tavaf yeniden gerçekleştirildiğinde ceza ortadan kalkar.

Tavafın Sünnetleri Nelerdir?

 • Sadece Kudüm ve Ziyaret tavafına mahsus olmak üzere tavafın ilk üç şavtında, belden yukarı sarılan ihramın bir ucunu sağ koltuk altına, diğer ucunu da sol omuz üzerine alarak sağ omuzu çıplak bırakmak. Buna ıztıba denir.
 • Yine sadece Kudüm ve Ziyaret tavafına mahsus olmak üzere tavafın ilk üç şavtında erkeklerin remel denen omuzları silkerek çalımlı yürümeleri…
 • Tavafın her şavtında Hacer-i Esvedi mümkünse öpmek, değil ise uzaktan istilâm etmek. İstilâm, Hacer-i Esved’i selâmlamak demektir.
 • Tavaf namazından sonra Makam-ı İbrahim arkasında dua etmek.

Tavafın sünnetlerinin mazeretsiz terki mekruhtur. Fakat mazeretsiz de terkedilmiş olsa cezayı gerektirmez.

Suudi Arabistan Umre ve Hac Vizesi

Türkiye, Suudi Arabistan’ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi. Yeni vize uygulamasıyla birlikte, Türk vatandaşları 1 yıl boyunca geçerli olan ve 90 gün ikamet imkanı sağlayan Suudi Arabistan vizesine elektronik ortamda ya da Suudi Arabistan’da herhangi bir havalimanında sahip olabilecek. Suudi E-vize ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için buraya tıklayarak ayrıntılara yer verdiğimiz yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hac ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Kurasız Hac Vizesi

Her yıl binlerce kişi, hac görevini yerine getirebilmek için kura çekilişine katılıyor ve kutsal toprakları ziyaret edebilmek için kurada seçilme umudunu taşıyor.

Kura uygulamasındaki kontenjan, Suudi Arabistan’ın nüfus artışı ve yoğunluğuna göre belirlenir ve her ülkeyle imzalanan Hac Protokolüne dayanır. Suudi Arabistan’ın belirlediği yıllık hacı kontenjanı, ülkenin nüfusunun yaklaşık binde birine denk gelir. Türkiye için son imzalanan protokolde, yıllık hacı kontenjanı yaklaşık 90.000 kişiden oluşmaktadır.

Bu 90 bin kişilik kontenjanın büyük bir kısmı Diyanet’e aittir, geriye kalan kısım ise acenteler arasında dağıtılır. Ancak, Türkiye’de kontenjanı aşan hac başvuruları olduğundan dolayı, insanlar yıllarca kura sonuçlarını beklemek durumunda kalabilirler.

Diğer bir seçenek ise kurasız hac imkanıdır, aynı zamanda “Özel Vizeli Hac” olarak adlandırılır. Kurasız Hac ile gitmeyi düşünenlerin özellikle dikkate alması gereken bir nokta var; kurasız hac ile gitmek, kura sırası bekleyenlerin haklarına zarar vermez. Kurasız Hac ile gitmek isteyenler, Özel Hac Vizesi alabilmek için Salam Booking‘e başvurduklarında, İstanbul veya Ankara konsoloslukları üzerinden Suudi Arabistan’dan özel bir vize talep edebilirler. Alınan Özel Hac Vizesi ile kişiler, kura sonuçlarını beklemeksizin hac görevlerini yerine getirebilirler.

Bir diğer önemli nokta ise; Kurasız Hac ile giden kişilerin ileride kuradan hac hakkı çıkarsa tekrar hac yapabilme haklarına sahip olmalarıdır. Özel Hac Vizesi ile gitmek, kurada çıkıp hac yapma şansını engellemez.

Hac İçin Gerekli Evraklar

Hac için gereken belgeler arasında, seyahatten itibaren en az 7 ay geçerli bir pasaport bulunmaktadır. Ayrıca, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi, babası refakatinde Hacca gidecek olan çocuklar için nüfus müdürlüğünden alınan “nüfus kayıt örneği” aslı gerekmektedir.

*İstenilen evraklar gitmeden en geç 15 gün önce teslim edilmelidir.

E-vizeler ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak Sık Sorulan Sorular yazımızı okuyabilirsiniz.

Hac ile İlgili Bilmeniz Gerekenler
Hac ile İlgili Bilmeniz Gerekenler
Kurasız Güvenilir Huzurlu En Uygun Hac Programı 39Gece/40Gün

 

Dahil Olan Hizmetler

 • Vize işlemleri
 • Uçak bileti
 • Seyahat sigortası
 • Servis araçları ile Suudi Arabistan’daki tüm ulaşım ve geziler
 • Belirtilen otellerde konaklamalar
 • Yemekler; Sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya veya salata ile çorba vb. ve akşam yemeği tabldot
 • Kurban ücreti Hac ücretine dahildir.
 • Arafat ve Müzdelife için kumanya
 • Arafat’ta yüksek tavan, konforlu ve klimalı çadır hizmeti
 • Dönüşte her yolcuya 5 litrelik zemzem
 • Katma Değer Vergisi (K.D.V)
 • Arafat, Müzdelife ve Mina, Kurban bedeli ile salambooking rehberlik hizmetleri dahildir.
 
Dahil Olmayan Hizmetler
 • Yurtdışı çıkış harç pulu (150 ₺)
 • Şahsi harcamalar
 
 
 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login

Please do not hesitate contact us!

📍 Address

Taksim 360 – Çukur Mah. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:24 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Phone

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Headquarters

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

📍 Adres

Taksim 360 – Çukur M. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:30 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Telefon

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Merkez Ofis

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?