Salam Booking ile Schengen Vizesi

Salam Booking vizeli, vizesiz Muhafazakar tur organizasyonlarıyla öne çıkan sektörün lider isimlerinden biridir. Vize başvurularında yaşanabilecek olası zorlukları bertaraf etmek ve seyahat deneyimlerini kesintisiz hale getirmek amacıyla özenle hazırladığımız vize rehberimiz, müşterilerimize kapsamlı bir destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için yazının devamını okuyabilir veya vize gerektiren veya gerektirmeyen tüm Muhafazakar turları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Salam Booking ile Vize Hizmeti Rehberi

Şirketimizin çatısı altında vize hizmeti bulunmamaktadır. Bu konuda ki bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir. Katılmak istediğiniz vizeli turlarda +90 850 340 5323 Whatsapp hattından bize ulaşarak güvenilir bulduğumuz danışmanlık şirketleri hakkında bilgi alabilirsiniz. İlgili firmalarla organik veya inorganik hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Kendileri ile daha önce çalıştığımızı ve minimum sorunla hizmet aldığımızı belirtmek isteriz. Vize başvurusu yaparken İkamet adresine göre bölge ayrımı olabilir. Lütfen ikamet adresinize göre hangi bölgeden başvuru yapabileceğinizi müşteri temsilcilerimiz ile paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca Vize reddi Sigortası bilgilendirme metni de aşağıdadır. Bu sigorta kapsamında istisnalar hariç Tur Bedeli ve Vize ücretinin iadesini alabiliyorsunuz. Turlarımızda vize çıkmaması durumunda şirketimizin iptal iade koşulları geçerlidir.

Vize Reddi Sigortası Kapsamı ve Teminat Geçerlilik Şartları

Seyahatin İptali (Vize Reddi Dahil)

Sigortalının seyahat acentesine banka üzerinden kendi adıyla bir ödeme yapmış olması kaydıyla sigortalanmış seyahat için rezervasyon yaptırıldığı sırada öngörülemeyen, ancak hemen sonrasında gerçekleşen;

  • Sigortalının eşinin , çocuklarının , anne babasının ( üst soy ) ve daîmi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık nedeni ile hastaneye yatırılması gerekirse (raporun tam donanımlı devlet hastanesinden en az iki doktor imzası ve gerekli tetkiklerle desteklenmiş olması gerekmektedir)
  • Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin alış tarihinden sonra olması kaydıyla),
  • Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için Sigortalının olayı gösteren, resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi gerekmektedir), neticesinde seyahat rezervasyonun iptal ettirilmesi durumunda azami belirtilen teminat limitleri çerçevesinde güvence altına alınır.

Özel Hususlar

Seyahatin yapılacağı ülkeye dair gerekli olan vize için, ilgili ülke büyükelçiliği/konsolosluğuna vize başvurusunda bulunması sonrasında, vize talebinin seyahatin başlangıç gününden önce reddedilmesi işbu teminat kapsamında değerlendirilir.

Vize başvurusunun reddine bağlı seyahat iptali tazminat taleplerinde başvurunun sigorta ettiren tur operatörünün ek hizmet olarak sağladığı yetkili vize ofisi aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Vize hizmetinin tur operatöründen satın alınmamış ve başvurunun münferiden yapılmış olması halinde teminat geçersiz olacaktır.

Aşağıda belirtilen haller nedeniyle gerçekleşen seyahat iptalleri teminattan hariçtir.

1. Estetik tedavileri, aşılanma
2. Psikolojik rahatsızlıklar
3. Rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri
4. Salgın
5. Pasaport, Nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
6. Doğum ve istekli olarak doğuma son vermek
7. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde sigortalının veya eşinin , çocuklarının , anne babasının (üst soy) ve daîmi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin tanısı konmuş olsun veya olmasın, var olduğu yetkili bir doktor tarafından seyahat iptalini gerçekleştirdiği tarihte ve/veya sonrasında tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz
8. Sigortalının veya eşinin , çocuklarının , anne babasının (üst soy) ve daîmi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin Sigorta sözleşmesi başlangıç tarihinden önce var olan mevcut rahatsızlık/hastalıklar veya maluliyetler ile ilgili tanı ve/veya tedavi yapılmış olsun veya olmasın her türlü rahatsızlık,
9. Aile Sağlık Merkezi ve iş yeri hekimi raporları,
10. Sigortalı ve/veya eşinin , çocuklarının , anne babasının (üst soy) ve daîmi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin Covid-19’a bağlı hastalık ve/veya çeşitli nedenlerle yapacakları seyahat iptal talepleri.
11. Vize reddinin, seyahat için kullanılan ulaşım aracının hareket etmesine 72 saatten daha az bir sürede gerçekleşmiş olması,
12. Poliçede Vize reddi istisnalarında belirtilen hususlardan kaynaklı seyahat iptal talepleri. Ancak Vize reddi istisnalarında yer alan 9. Madde Konsolosluk-elçilik çalışanlarının genel kanaati (sigortalının ülkesine dönmeme şüphesi vb.) nedeni ile sigortalının vize reddi almış olmasına bağlı Seyahat iptali aşağıda belirtilen limit hilafına beher katılımcı için 1.500 EUR den fazla olmamak kaydı ile kendi tur bedeli üzerinden değerlendirilmek sureti ile ödenecek tazminat tutarından % 30 muafiyet uygulanmak kaydı ile teminat kapsamında değerlendirilecektir. Vize reddi istisnalarındaki diğer hususlar geçerli olacaktır.

Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler;

  • Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta şirketi raporu). Bu rapor üzerinde olayın gerçekleştiği tarih- (hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir.
  • Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher’ının kopyası.
  • Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.
  • Ulaşım Masrafları ve Otele veya konaklama yerine yapılan ödemenin faturası (kendi başına seyahatlerde)
  • Sigortalı tarafından, seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan AcnTURK Sigorta A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
  •  Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, AcnTURK Sigorta’ya ve/veya sigortacıya bir belge (No Show) ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek olan tazminat tutarından düşülecektir.

Seyahatin Yarıda Kesilmesi

Sigorta konusu seyahatin sigortalının eşinin, çocuklarının , anne babasının ( üst soy ) ve daîmi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık nedeni ile hastaneye yatırılması sonucu planlandığı şekilde tamamlanamaması durumunda,
a. Dönüş yolculuğunun ek konaklama dâhil harcamalarını,
b. Kullanılmayan hizmetlerin bedelini,
c. Seyahat grubuna ulaşım için gerçekleştirdiği masrafları yukarıdaki sırayla yapılacak ödemelere göre, · Dönüş yolculuğunun ek konaklama dâhil harcamalarını, rezervasyon yapılan tür ve standartlarla örtüşecek şekilde; Kullanılmayan hizmetlerin bedelini, dönüş seyahati masrafları düşüldükten sonra, rezervasyon tür ve standartlarıyla örtüşecek şekilde; · Seyahat grubuna ulaşım için gerçekleştirdiği masrafları, en fazla, kullanılmamış hizmetin bedelinden dönüş masraflarının düşülmüş tutarı kadar aşağıda belirtilen limitler dâhilinde güvence altına alır

Seyahat İptal İstisnaları

Genel Şartlar 9. Maddesindeki Genel İstisnalar saklı kalmak koşulu ile aşağıda belirtilen durumlar sigorta teminatlarının kapsamı dışındadır:
1. Sigortalının seyahatinin ana amacını yerine getiremeyecek durumda olmaması halinde el ve parmaklardaki burkulma ve kemik bağ dokusu incinme ve yaralanmaları,
2. Seyahatin planlı süresinin dışında kalan kullanılamayan seyahat günleri teminat kapsamı dışındadır. Seyahatin İptali (Vize reddi dahil) ve Seyahatin Yarıda Kesilmesi Teminatı Limiti : Vize reddine bağlı iptal veya seyahatin yarıda kesilmesine bağlı iptal dahil olmak üzere , teminat beher katılımcı için 3.000 € dan fazla olmamak kaydı ile kendi tur bedeli ile sınırlıdır.

Vize Reddi

Vize talebinde bulunan Sigortalının başvuru esnasında konsolosluk tarafından istenen tüm dokümanları beyan etmiş olmasına, hukuki hiç bir engelin olmamasına rağmen vize talebinin reddedilmesi ve bunu takiben Sigortalının AcnTURK Sigortayı arayarak talepte bulunması halinde AcnTURK Sigorta , Sigortalının konsolosluğa makbuz mukabilinde ödemiş olduğu vize ücreti kendisine iade edilecektir.

Vize reddi teminat süresi poliçe tanzim tarihi ile poliçe başlangıç tarihi arasındaki süreyi ifade eder. Teminat kapsamında vize reddi olan sigorta planlarına dair poliçe / sertifikanın, vize için konsolosluk/ elçiliğe başvuru yapılmadan önce tanzim edilmiş olması zorunludur. Aksi halde bu teminat geçersiz olacaktır.

Sigortalının vize ücretini talep edebilmesi için, ilgili makbuz ile birlikte konsolosluğun vize reddine ilişkin antetli kağıda yazılmış kaşeli ve imzalı yazısını AcnTURK Sigortaya ibraz etmesi zorunludur.

Vize Reddi İstisnaları

Genel Şartlar 9. Maddesindeki Genel İstisnalar saklı kalmak kaydı ile aşağıda belirtilen hususlar sigorta teminatlarının kapsamı dışındadır. 

72 Saat kalana kadar vizenizin reddedilmesi durumunda sigorta tazminat ödemesi yapmaktadır. Seyahat tarihine 72 saatten az kaldığında hiçbir tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Vize Başvurusunun bir danışmanlık şirketi veya seyahat acentası aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bireysel vize başvuruları kapsam dışıdır.

1. Vize başvurusunun, başvuru aşamasında reddedilmesi, (Başvuru sürecinin başlatılmaması)
2. Vize başvurusunun şahsen yapılmış olması
3. Vize başvurusunun, seyahatin coğrafi alan bölümünde belirtilen ülkenin konsolosluğuna yapılmamış olması,
4. Vize başvurusu için ilgili konsolosluk tarafından talep edilen evrakların eksik olması ve talep edildiği şekilde sunulmamış olması,
5. Son altı ay içerisinde gerek aracı kurumlarla gerekse münferit yapılan vize başvurularının reddedilmesi,
6. Pasaport süre bitimine yedi aydan daha az süre kalması sebebi ile vize başvurularının reddedilmesi,
7. Vize başvurusu yapacak kişinin hükümlü, sakıncalı veya şüpheli statüsünde olması,
8. Vize başvurusu yapacak kişiye ait pasaportun daha önce herhangi bir nedenle başvuru yapmaya uygun olmadığına dair bir ibareye sahip olması ya da vize reddi almış olması,
9. Konsolosluk-elçilik çalışanlarının genel kanaati (sigortalının ülkesine dönmeme şüphesi vb.) nedeni ile sigortalının vize reddi almış olması,
10. Konsolosluk-elçilik tarafından vize reddi ile alakalı resmi evrak verilememesi durumunda,
11. Vize merciinin (Konsolosluk ve/veya toplama merkezleri) vize başvurusu öncesinde veya sonrasına denk gelecek şekilde beklenen veya beklenmeyen bir nedenle kapalı olması,
12. Vize başvurusunun sigortalanan seyahatin başlangıcından en az 15 iş günü, ilgili konsolosluğun bundan daha uzun bir süre belirtmesi halinde öngörülen süreden önce yapılmamış olması,
13. Hükümetlerin beklenen veya beklenmeyen bir nedenle vize işlemlerini etkileyen değişiklik ve düzenlemeleri, kamu otoritesi tasarrufları, siyasi nedenlere bağlı tasarruflar,
14. Piyasa teamülleri gereği başvuru sonucunun olumsuz olacağının açıkça bilinmesine rağmen yine de vize başvurusunda bulunulması
15. Son cari yıl içinde sigortalının AcnTURK Sigorta’da vize reddi nedeni ile herhangi bir seyahat poliçesi ve/veya seyahat organizasyon ile poliçe iptalinin bulunması.

Salam Booking ile Vize Sigortası

Salam Booking, konfor ve bütçenizi ön planda tutan bir tur şirketidir. Vize süreçlerinde sizi yalnız bırakmamak için sunduğumuz sigorta politikasıyla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen müşteri temsilcilerimizle iletişime geçin. +90 850 340 5323 numaralı telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Fiyatlandırma ve sigortalama süreciyle ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login

Please do not hesitate contact us!

📍 Address

Taksim 360 – Çukur Mah. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:24 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Phone

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Headquarters

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

📍 Adres

Taksim 360 – Çukur M. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:30 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Telefon

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Merkez Ofis

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?