Hacın Hikayesi

Hac, herkesin aşina olduğu bir ibadettir; çünkü her yıl milyonlarca hacı, ihtiyaçlarını karşılamak ve Allah’a adaklarını sunmak için kutsal topraklara gelir. Ancak Haccın gerçek kapsamlı hikayesini bilen çok az insan vardır. Hac hakkında daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

İçindekiler

Hac Nedir?

Çoğu yıl 2 milyondan fazla Müslümanın bir araya geldiği Hac, Müslümanların nihai buluşma noktası olan kutsal Mekke şehrine yapılan hac yolculuğudur. Hac ibadetini tamamlamak İslam’ın beş şartından biri olup, maddi ve fiziksel olarak bu ibadeti yerine getirebilecek durumda olan her Müslümanın yapması gereken bir yolculuktur. Hacılar, zenginlik ve statü farkını ortadan kaldırmayı amaçlayan İhram olarak bilinen basit beyaz giysiler giymektedir. Tüm hacılar benzer şekilde giyindikleri için beyaz giysiler insanların eşitliğini ve Allah’ın huzurundaki birliğini simgelemektedir. Tüm inançlardan ibadete gelenler bu bölgeyi görmek için seyahat etmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) ilk resmi Hac’da bir grup Müslüman’ı oraya götürmüş, çok tanrılı (birçok tanrıya inanan) tapıcılar tarafından oraya yerleştirilen putları yıkmış ve alanı Allah adına yeniden adamıştır. Hz. Muhammed (S.A.V.) ve takipçilerinin kat ettiği yol, Hac ibadetinin bir parçası olarak yeniden izlenir.

Hac Sırasında Yapılan İbadetler

Hacın Hikayesi

Hac ibadeti sırasında hacılar, bağışlanmak isteyen büyük bir kalabalığın Kâbe’yi (Müslümanlar tarafından manevi olarak dünyanın merkezi olarak kabul edilen ve Mekke’deki Mescid-i Haram’ın tam ortasında bulunan siyah küp) saat yönünün tersine yedi kez döndüğü ilk Tavaf’ı gerçekleştirmektedir. Tüm zorunlu ibadetlerin tamamlanmasının hacıya cennette bir yerin yanı sıra Hacı (kelimenin tam anlamıyla Hac ibadetini yerine getirmiş kişi) unvanını garanti ettiğine inanılır. Tavaf, her Müslüman’ın Allah’ın kendi gerçekliğinin merkezi ve hayattaki tüm anlamın kaynağı olduğu ve her bir kişinin daha yüksek öz kimliğinin ümmet olarak bilinen Müslüman inananlar topluluğunun bir parçası olmaktan kaynaklandığı bilincini uyandırmayı amaçlamaktadır.

Hacılar ayrıca Safa ve Merve adlı küçük tepeler arasında yedi kez acele ederek İbrahim’in (a.s.) eşi Hacer’in oğlu İsmail (a.s.) için çaresizce su ve yiyecek arayışını anlatan İncil ve Kur’an hikayesini yeniden canlandıran Sa’y ibadetini yerine getirirler.

İki milyon hacı adayı Mina ovasına birkaç kilometre seyahat eder ve orada kamp kurar. Hacılar ertesi sabah Mina’dan Arafat Ovası’na giderler ve burada bütün günü dua ve ibadetle geçirirler. O akşam hacılar hareket eder ve Mina ile Arafat arasında bir yer olan Müzdelife’de kamp kurarlar. Müslümanlar burada gece boyunca kalır ve ibadetlerini yerine getirirler.

Daha sonra hacılar Mina’ya döner ve şeytanı temsil eden üç taş sütuna yedi çakıl taşı atarlar. Bu, İbrahim’i oğlunu kurban etmekten vazgeçirmeye çalışan şeytan’a İbrahim’in taş atmasını simgelemektedir. Daha sonra hacılar bir koyun kurban ederek, oğlunun yerine Allah’ın verdiği bir koyunu kurban eden İbrahim’in hikâyesini yeniden canlandırırlar. Kesilen koyunun eti aileye, arkadaşlara ve toplumdaki fakir ve muhtaç insanlara tüketilmek üzere dağıtılır. Kurbandan sonra hacılar Mekke’ye dönerek son bir Tavaf ve Sa’y yaparak Haccın resmî törenlerini tamamlarlar.

Neden Hac Yapıyoruz?

Hacın Hikayesi

Hac, Allah’ın bilincini ve manevi yükseliş duygusunu geliştirmek için yapılmaktadır. Aynı zamanda yaşam boyunca günahların bağışlanmasını istemek için bir fırsat olduğuna inanılmaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.) Hac ibadetini hakkıyla yapan kişinin “yeni doğmuş (tüm günahlardan arınmış) bir bebek olarak geri döneceğini” bildirmiştir. Hac aynı zamanda dünyanın her yerindeki farklı renk, dil, ırk ve etnik kökene sahip Müslümanların evrensel kardeşlik ruhuyla bir araya gelerek tek Allah’a ibadet etmelerini sağlar.

Hac Yapmamanın Sonuçları

Hacın Hikayesi

Haccı önemsiz görerek veya önem vermeyerek yapmamak otuz sekizinci büyük günah olarak kabul edilir. Hac aynı zamanda farz-ı ayn olduğu için, farz-ı ayn olduğunu kabul etmeyen kimse kâfir (Allah’a inanmayan) olduğu gibi, tembellik, dikkatsizlik veya dünya işlerine aşırı düşkünlük sebebiyle bu görevi yerine getirmeyen kimse de büyük günah işlemiş olur. Hac, mümkün olduğu takdirde hemen yerine getirilmesi gereken farzlardandır. Yapma imkân ve fırsatı varken geciktirmek haramdır.

Allah haccı, gücü yetenlere farz kılmıştır. Yani gücü yettiği yıl haccetmeyenlere, ömrünün sonuna kadar her yıl hac farz olur. Haccı kasten ölümüne kadar geciktiren kimse, kıyamet günü Allah tarafından kâfir olarak diriltilecektir.

Haccın Farz Kılınmasına Ne Sebep Oldu? (Haccın Kısa Tarihçesi)

Hacın Hikayesi

Suudi Arabistan’daki Mekke şehri her zaman İslam inancının manevi merkezi olmuştur: Dünyadaki milyonlarca Müslüman namaz kılarken Mekke’ye doğru eğilir. Hac tarihinin öyküsü, İbrahim Peygamber’in (AS) öyküsüyle başlar. İbrahim (AS), yaklaşık dört bin yıl önce yaşamış doğru bir insan olarak Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir şahsiyettir. Onun hikâyesi Kur’an’da ve İncil’de yazılıdır.

İbrahim, “tek Tanrı inancı” olan tevhid inancının atası olarak kabul edilir. Mezopotamya’daki memleketi Ur şehrinden ayrılır ve sonunda ailesiyle birlikte Mısır’a yerleşir. Daha sonra, eşlerinden biri olan Hacer ve küçük oğulları İsmail’i Arabistan’da ıssız bir vadiye götürür ve Tanrı’nın onlara bakacağına güvenerek onları orada bırakır. Hacer, küçük bebeğini doyurma endişesiyle Safa ve Merve tepeleri arasında su aramak için ileri geri koştu. Kuran’a göre, Hacer’in dualarına yanıt olarak melek Cebrail (AS) yeryüzüne inmiş ve bebek için Zemzem Kuyusu olarak bilinen bir tatlı su kaynağı oluşturdu. Hacer yiyecek aramak ve ufukta kervanlar aramak için yakındaki tepelere tırmandı.

Sonunda, yoldan geçen bazı tüccarlar vadide durdular ve develerini sulamak için Hacer’den izin istediler. Zamanla tüccarlar bu küçük vadiye yerleşmeye karar verdiler ve sonunda yerleşim yeri büyüyerek Mekke şehrine dönüştü. İbrahim zaman zaman ziyaret için geri döndü ve İsmail yaklaşık on üç yaşındayken, Tanrı’nın emirlerine uyarak, İsmail ile birlikte Tek Tanrı’ya ibadet etmeye adanmış bir yer olarak Kâbe’yi inşa ettiler. Nihayetinde Mekke, yirmi beş yüz yıl sonra Hz. Muhammed zamanında önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Her ne kadar Müslümanların sadece bir kısmı hacca gidebilse de, her yıl Mekke’ye akın eden büyük ibadet kalabalığı, alanın bu sayıyı karşılama kabiliyetini sürekli olarak test etmektedir. Aşırı kalabalık ve zaman zaman yaşanan izdihamlar yıllar boyunca binlerce ibadetçinin ezilerek ölmesine yol açmış, ancak hacıların azmi onları manevi deneyimden alıkoyacak çok az şey olduğunu göstermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login

Please do not hesitate contact us!

📍 Address

Taksim 360 – Çukur Mah. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:24 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Phone

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Headquarters

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

📍 Adres

Taksim 360 – Çukur M. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:30 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Telefon

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Merkez Ofis

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?